Головна UA

iT СумДУ – це команда професіоналів, основним завданням якої є забезпечення сучасних процесів навчання з використанням  передових it-технологій та розробок.
Фахівці, задіяні у процесі it-забезпечення СумДУ, розділені на групи і підрозділи відповідно до напряму основної діяльності.

Інтелектуальне забезпечення

Інтелектуальне забезпечення єдиної інтегрованої інформаційної системи складається з програмного, інформаційного, організаційного та методичного компоненту. Ці компоненти реалізовані у вигляді основних інформаційних систем, що інтегровані навколо web-системи та між собою:

Інформаційно-аналітична система «Університет»

Забезпечує підтримку та автоматизацію процесів керування усіх складових діяльності університету. В системі постійно ведуться роботи по розширенню функціональних можливостей.

Інформаційна система електронного навчання СумДУ

Функціонування університетської системи e-learning СумДУ забезпечується комплексом таких програмно-інформаційних середовищ:

Salamstein - Дистанційне навчання

Платформа дистанційного навчання «Salamstein» – це автоматизована система, що забезпечує комплексне рішення для організації дистанційного навчання шляхом інтеграції підсистем управління навчальним матеріалом і навчальним процесом з віртуальним навчальним середовищем.

Mix - Змішане навчання

Платформа для змішаного навчання «MiX» – це автоматизована система, що забезпечує самостійну реєстрацію студентів та самостійний запис на доступні академічні курси. Може використовуватися викладачами для студентів денної і заочної форм навчання.

Екзаменаріум - платформа відкритих онлайн-курсів

Платформа відкритих онлайн-курсів «Екзаменаріум» – це автоматизована система, що забезпечує самостійну реєстрацію користувачів та самостійний запис на доступні курси чи програми. Застосовується для забезпечення слухачів неакадемічних програм та курсів.

OCW СумДУ

Це відкритий електронний ресурс структурованих колекцій навчально-методичних матеріалів дисциплін.

Lectur`ED

Конструктор навчально-методичних матеріалів Lectur`ED  дозволяє: створювати/редагувати проекти з навчально-методичними матеріалами; імпортувати навчально-методичні матеріали, що опубліковані на OCW СумДУ та розміщені у системі дистанційного навчання СумДУ.

Інформаційно-бібліотечна система

Через сайт бібліотеки реалізується можливість віртуального доступу до повнотекстової та бібліографічної інформації, отримання бібліотечних онлайн-сервісів. Фонди всіх бібліотек повністю відображено в електронних каталогах. Бібліотечні процеси пошуку інформації та обслуговування користувачів автоматизовані.

Веб-система СумДУ

Основні статистичні показники WEB систем СумДУ:

Кількість публічних сайтів – усього 226

МІ
40%
Інше
36%
ЕлІТ
29%
Центральні ІТ-служби
24%
ННІ ФЕМ
22%
ТеСЕТ
22%
ННІ БТ "УАБС"
18%
ІФ СК
18%
ННІП
13%
ШІ
6%
КІ
6%

Кількість нових або суттєво модернізованих старих сайтів – усього 39

Інше
9%
Центральні ІТ-служби
5%
ТеСЕТ
3%
ЕлІТ
4%
ННІ ФЕМ
3%
ІФ СК
4%
ННІП
4%
ННІ БТ "УАБС"
4%
МІ
4%
ШІ
4%

Програмне забезпечення

СумДУ надає ліцензійні програмні продукти:
MicrosoftGoogleSAPCorel, Amazon, Intel, IBMCISCO, Solid Works, DelcamAutodeskUnity, FlexSimBAS:ERPMathLabSASGrammarly тощо

IT Підрозділи

Центр технічного обслуговування інформаційних систем (ЦТОІС)

Напрямки діяльності:

1. Забезпечення безперебійної і якісної роботи інформаційно-телекомунікаційних систем університету.
2. Адміністрування інформаційних ресурсів підрозділів, серверів та поштової системи СумДУ, доступу до глобальної комп’ютерної мережі та каналів зв’язку.
3. Підтримка, розвиток та адміністрування доменів ssu.sumdu.edu.ua; academy.sumy.ua з розмежуванням прав доступу до інформаційних ресурсів доменів служби Active Directory.
4. Захист АС та WEB систем СумДУ.
5. Обслуговування систем відеоспостереження; внутрішнього теле- радіомовлення; охоронної сигналізації; телефонної мережі та АТС.
6. Ремонт та модернізація комп’ютерної та периферійної техніки.
7. Супровід конференцій, презентацій тощо.
8. Робота пункту заправки, ремонту та регенерації картриджів.
9. Робота з планування закупівель та перерозподілу комп’ютерної, телекомунікаційної техніки та мережевого обладнання.
10. Робота з проектування, монтажу та обслуговування мультимедійних аудиторій, студій звукозапису, відео-студій.
11. Супровід системного, офісного та прикладного програмного забезпечення, програмних комплексів по зберіганню та публікацій інформаційних ресурсів підрозділів СумДУ.
12. Надання консультативної допомоги користувачам з питань, що виникають під час експлуатації інформаційних ресурсів у локальній мережі та Інтернет. Проведення інструктажів при введені в експлуатацію нової комп’ютерної, телекомунікаційної та периферійної техніки.

Читати далі

Центр комп’ютерних технологій (ЦКТ)

Напрямки діяльності:

 1. Закупівля програмного забезпечення;
 2. Отримання доступу до сучасного програмного забезпечення;
 3. Організація проведення загальноуніверситетського конкурсу з використання власних мобільних пристроїв у навчальному процесі;
 4. Координація стартап-діяльності СумДУ;
 5. Забезпечення технічного супровіду міжнародних веб-конференцій;
 6. Організація участі провідних фахівців ІТ-компаній в заходах СумДУ.

Читати далі

Проекти центру комп’ютерних технологій:

Проф-ІТ - Навчально-методичний центр

Центр проводить навчальні курси для студентів СумДУ та сторонніх осіб: сертифіковані курси за програмою CISCO, курси для школярів та студентів по вихідним дням, курси з 3D-моделювання для ігор, курси підвищення кваліфікації для державних службовців.

Стартап центр СумДУ

Cтартап-центр СумДУ «New Generation» організовує інформаційну, організаційну, навчальну та бізнес-підтримку студентів та викладачів спільно з представниками бізнесу та ГО «Сумський бізнес клуб».

3D Innovation group

Платформа відкритих онлайн-курсів «Екзаменаріум» – це автоматизована система, що забезпечує самостійну реєстрацію користувачів та самостійний запис на доступні курси чи програми. Застосовується для забезпечення слухачів неакадемічних програм та курсів.

Центр інформаційних систем (ЦІС)

Напрямки діяльності:

Робота з удосконалення інформаційної та функціональної моделі університету, створення нормативно-методичного забезпечення єдиної інтегрованої інформаційної системи університету.
Для інформаційно-аналітичної системи «Університет» проводяться постійні роботи по удосконаленню підсистем.

Читати далі

Проекти центру інформаційних систем:

Центр бенчмаркінгу та веб-менеджменту (ЦБВМ)

Напрямки діяльності:

 1. Забезпечення участі університету в рейтингах світового, європейського та загальнонаціонального значення;
 2. Проведення моніторингу загальноєвропейських та світових індикаторів ефективності діяльності університетів та аналізу методами бенчмаркінгу;
 3. Розроблення та впровадження програмно-технічних, методичних та організаційних інструментів представлення університету у веб-просторі.
 4. Виконання завдань стратегії розвитку Сумського державного університету на 2010-2020 роки щодо забезпечення участі університету в рейтингах світового, європейського та загальнонаціонального значення;
 5. Створення та розвиток в університеті систем як самоаналізу, так і порівняльного аналізу (бенчмаркінгу) з провідними університетами України та світу, у тому числі із залученням міжнародних експертів;
 6. Забезпечення виконання важливої ролі веб-менеджменту (управління веб-системою університету) у підтримці та укріпленні позитивного іміджу та рейтингу СумДУ;
 7. Приведення у відповідність назви та місця центру в організаційній структурі СумДУ завданням, що фактично ним виконуються.

Читати далі

Організаційно-методичний центр технологій електронного навчання (ОМЦТЕН)

Напрямки діяльності:

 1. Розвиток та підтримка єдиної системи електронного навчання;
 2. Впровадження технологій електронного навчання під час підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів за всіма формами навчання;
 3. Впровадження та підтримка програмно-інформаційного середовища для відкритого доступу до навчально-методичних матеріалів СумДУ;
 4. Розробка методик застосування нових видів електронних навчальних матеріалів;
 5. Технічна й організаційна підтримка користувачів автоматизованої системи електронного навчання;
 6. Оцінювання якості роботи викладачів у системі електронного навчання

Проекти центру:

Salamstein - Дистанційне навчання

Платформа дистанційного навчання «Salamstein» – це автоматизована система, що забезпечує комплексне рішення для організації дистанційного навчання шляхом інтеграції підсистем управління навчальним матеріалом і навчальним процесом з віртуальним навчальним середовищем.

Mix - Змішане навчання

Платформа для змішаного навчання «MiX» – це автоматизована система, що забезпечує самостійну реєстрацію студентів та самостійний запис на доступні академічні курси. Може використовуватися викладачами для студентів денної і заочної форм навчання.

Екзаменаріум - платформа відкритих онлайн-курсів

Платформа відкритих онлайн-курсів «Екзаменаріум» – це автоматизована система, що забезпечує самостійну реєстрацію користувачів та самостійний запис на доступні курси чи програми. Застосовується для забезпечення слухачів неакадемічних програм та курсів.

OCW СумДУ

Це відкритий електронний ресурс структурованих колекцій навчально-методичних матеріалів дисциплін.

Lectur`ED

Конструктор навчально-методичних матеріалів Lectur`ED  дозволяє: створювати/редагувати проекти з навчально-методичними матеріалами; імпортувати навчально-методичні матеріали, що опубліковані на OCW СумДУ та розміщені у системі дистанційного навчання СумДУ.

ІТ групи

Група інформаційно-аналітичних систем

Розвиток єдиної інтегрованої інформаційної системи, підтримка функціонування та модернізації існуючих ІТ-продуктів університету із застосуванням нових інформаційних технологій, організація науково-практичної роботи студентів ІТ-спеціальностей з новими інформаційними технологіями.
Контакт – Дєдова А. В.
тел. 687-890
[email protected]

Група комп’ютерних технологій дизайну

Розробка графічного дизайну рекламно-інформаційних матеріалів, інформаційних повідомлень, логотипів тощо. Діяльність групи використовується як базова для проведення виробничої практики, курсового та дипломного проектування для студентів профільних спеціальностей.
ауд. Г1404
Тел. 687-886.
[email protected]

Група web-орієнтованих інформаційних систем

Розробка та супроводження ІТ-продуктів із використанням web-технологій, зокрема для відображення діяльності університету у web-просторі засобами реалізації інформаційних сервісів.
Г- 1404, тел. 68-78-86.
[email protected]
Керівник  Шендрик В. В., зав. секцією Інформаційних технологій проектування кафедри комп'ютерних наук.

Стартап Діяльність

Стартап-центр СумДУ сприяє розвитку бізнес-ідей та інноваційних проектів:

 • проведення навчальних семінарів, тренінгів, ділових ігор за участі підприємців;
 • організація презентацій, краштестів, мозкових штурмів;
 • підтримка участі у всеукраїнських та міжнародних конкурсах;
 • розвиток партнерства та менторства з провідними стартап-проектами, стартап-хабами, інвестиційними фондами.

Читати далі

Стартап-рух в університеті надає можливість пошуку інвестицій та комерційних угод за умов сучасного підприємництва, зацікавити й залучити  більше студентів до співпраці в існуючих лабораторіях та наукових тематиках. Стартапи містять тренінгові навчання із залученням власників бізнесу та експертів реального ринку, пошук креативних бізнес-ідей і впровадження інновацій, мозкові штурми («Краш-тести», «Пітчі»), побудову бізнесплану та ефективної бізнес-моделі, активну інформаційномаркетингову роботу, формування команди та розвиток лідерських якостей, «Краудфандінг» тощо.

Як організаційну структуру для підтримки та розвитку нових ідей у тісному партнерстві з бізнесом у СумДУ створений стартапцентр: зручна інфраструктура, спеціалізоване навчання, постійний пошук креативних рішень і партнерська мережа. У рамках проекту TEMPUS SUCSID подібні центри були створені в університетах-партнерах в Україні, Молдові, Білорусі.

Одним з успішних прикладів розвитку технологічних стартаппроектів стало створення групи 3D-інновацій. Початком була студентська ініціатива, яка впродаж 2015–2016 навчального року вийшла на рівень самоокупності послуг із 3D-друку. Перспективами розвитку є створення науково-дослідної лабораторії та приєднання до всесвітньої асоціації «Fab Lab». Практичними досягненнями групи 3D-інновацій є укладення договорів на вироблення наукової продукції для підприємств міст Сум та Дніпра.

На базі стартап-центру проведено ряд заходів із розвитку перспективного напряму «Індустрія 4.0» спільно з представниками державних структур, бізнес-партнерами, кафедрами та лабораторіями університету. Підтримано Хартію «Індустрія 4.0 в Україні», розробником якої є Асоціація Підприємств Промислової Автоматизації України. Запропоновано меморандум про створення сумського кластеру «Індустрія 4.0» на базі СумДУ.

Для подальшого розвитку стартап-руху спільно з провідними університетами України розпочата участь у проекті створення в Університеті Стартап-школи за методиками Стартап-школи «Sikorsky Challenge». Укладено договір між СумДУ, Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» та Бізнес-інкубатором «Сікорські Челендж». Угода передбачає співпрацю у сфері розвитку інноваційного середовища, що сприяє створенню якомога більшої кількості стартап-проектів і високотехнологічних компаній на базі українських університетів, організацію інноваційної екосистеми, сприяння залученню інвесторів до підтримки стартап-команд, побудові університетського бізнес-інкубатора.

Останні новини та оголошення

MathType доступний в онлайн-Word

MahtType – програма для створення, як простих так і складних,  математичних, фізичних, хімічних формул доступна всім користувачам Офісу 365 СумДУ. Для встановлення заходимо на сайт ...

Доступ до програмного забезпечення BricsCAD® Ultimate

Підписано угоду між СумДУ та компанією Bricsys (Бельгія https://www.bricsys.com/) згідно якої університету надано 200 ліцензій програмного забезпечення BricsCAD. Версія надана СумДУ – BricsCAD® Ultimate включає функції ...

Семінар на тему “Ansys. Engineering Simulation”

Магістр групи ПМ.м-01 та співробітник ЦКТ СумДУ Фесенко Олексій провів 09 червня 2021р. онлайн-семінар на тему “Ansys. Engineering Simulation”. Були розглянуто можливості пакету інструментів Ansys ...

Програма FLEXSIM – МОДЕЛЮВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ

Запрошуємо приєднатися до перегляду вебінару! ПРОГРАМА FLEXSIM – МОДЕЛЮВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ (більше…)

ІІ Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт МАН

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт слухачів МАН 23-26 березня 2021 року на базі СумДУ відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт слухачів Сумського територіального ...

Статистичне програмне забезпечення SAS

Статистичне програмне забезпечення SAS за програмою OnDemand for Academics до 31.06.2021 доступно безкоштовно. Інформація про реєстрацію та навчальні матеріали доступні за посиланням: https://www.sas.com/en_us/software/university-edition/download-software.html#windows

Платформа хмарних обчислювальних ресурсів

Google Cloud Platform (GCP) – це платформа хмарних обчислювальних ресурсів у форматі IaaS, SaaS і PaaS для створення, експлуатації та запуску програмного забезпечення. (більше…)

Студентам

Електронна пошта та Office для студентів

Особистий кабінет студента

Доступ до програмного забезпечення

Навчально-методичний центр “Проф-IT"

Дистанційне навчання

Стартап-центр

Викладачам

Центри сертифікації за міжнародними стандартами

Доступ до програмного забезпечення

Виконання IT-проектів СумДУ

Інновації ІКТ для сучасної освіти ICT4EDU

Контакти

Інтегрована інформаційна система СумДУ об’єднує всі ІТ-засоби і системи, що забезпечують діяльність університету за всіма напрямами його роботи, і складається з програмного, інформаційного, організаційного та методичного компонентів. Узгоджена взаємодія всіх інформаційних систем та підсистем інтегрованої інформаційної системи університету досягається завдяки єдиному комплексному підходу до створення й ведення баз даних систем на основі єдиного технологічного процесу збирання, зберігання та оброблення інформації.

Написати нам


  [recaptcha]

  Бажаючим співпрацювати


   [recaptcha]

   ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ НАМ
   Якщо ви зараз переглядаєте сайт з мобільного пристрою, натисніть зелену кнопку нижче:

   Якщо Ви переглядаєте сайт з комп’ютеру, будь ласка зателефонуйте нам за телефоном:
   +38(0542) 68-77-33

   Scroll Up