Інформаційно-аналітична система «Університет»

Інформаційні технології – необхідність у керуванні сучасним навчальним процесом

Автоматизована система «Університет» забезпечує інформаційно-аналітичну підтримку процесів керування навчальною, науковою та іншими видами діяльності університету та забезпечує співробітників університету відповідним інструментарієм ефективного виконання професійних функцій. Система підтримує керування всіма етапами навчального процесу – від розробки навчальних планів та графіків навчального процесу, розрахунку навантаження кафедр та викладачів, до повного супроводження студентів протягом усього періоду їх навчання, що починається під час вступної кампанії, та закінчується присвоєнням кваліфікації.

Автоматизована система «Університет» складається з наступних функціональних підсистем:

Підсистема «АБІТУРІЄНТ»

 • обробка особових справ абітурієнтів,
 • автоматичне формування конкурсної ситуації,
 • автоматизоване формування протоколів та наказів,
 • формування друкованих форм всіх документів, статистичних та аналітичних звітів.

Підсистема «СТУДЕНТ»

 • обробка навчальних карток студентів з можливістю завантаження фото, перегляду інформації по успішності студента тощо,
 • автоматизоване формування на базі семестрових навчальних планів екзаменаційних відомостей студентів з урахуванням різних систем організації навчального процесу,
 • автоматизоване формування наказів по контингенту студентів, на призначення стипендії, на матеріальну допомогу та заохочення,
 • електронний реєстр заяв студентів щодо вибору дисциплін та зручний редактор для закріплення вибраних дисциплін за студентами,
 • автоматизоване формування додатків до дипломів, форм наказів, відомостей та інших документів, аналітичних та статистичних звітів.

Підсистема «НАВЧАННЯ»

 • формування базових, робочих та семестрових навчальних планів,
 • автоматизоване формування семестрових планів з базових навчальних планів,
 • введення базових та робочих графіків,
 • формування робочих програм навчальних дисциплін,
 • спеціалізований модуль зі зручним інтерфейсом для формування розкладу навчального процесу з механізмом блокування аудиторій, викладачів та навчальних груп,
 • обробка значень показників по структурним підрозділам та автоматизований розрахунок рейтингових місць згідно затвердженої методики.

Підсистема «ФІНАНСИ»

 • обробка договорів на навчання студентів з механізмом автоматизованого нарахування та формування поточного балансу по договору,
 • обробка наукових договорів,
 • облік субрахунків підрозділів, автоматичне формування залишків коштів на субрахунках у розрізі статей для забезпечення контролю витрачення коштів,
 • автоматизований розподіл коштів по субрахункам підрозділів згідно затверджених положень.

Підсистема «ДОКУМЕНТИ»

 • обробка рішень вченої, наукової та методичної рад, вхідних, вихідних та внутрішніх документів з механізмом автоматизованого контролю виконання завдань,
 • електронний реєстр нормативних документів,
 • автоматизоване формування посвідчень на відрядження.

Підсистема “ПЕРСОНАЛ"

 • особові справи співробітників
 • накази по контингенту
 • профком (лікарняні листи)
 • підвищення кваліфікації

Інформаційні сервіси

Забезпечують доступ до різноманітної інформації системи з web сайту університету:

 • «Електронна анкета абітурієнта»
 • «Розклад навчального процесу»
 • «Наукові договори»
 • «Шаблони документів»

Інтеграція з іншими системами

 • експорт-імпорт особових справ абітурієнтів,
 • автоматична перевірка відповідності даних сертифікату на порталі УЦОЯО,
 • експорт даних до ІС «КОНКУРС» МОНМС України,
 • інтеграція з системою EDBO МОНМС України,
 • імпорт бібліотечного каталогу із «УФД/Бібліотека»,
 • експорт даних до підсистеми «DP2000»,
 • автоматичний імпорт платіжних документів ПриватБанку з механізмом розподілу по договорам,
 • експорт наказів на призначення стипендії, матеріальної допомоги до системи «1С Бухгалтерія»,
 • імпорт платіжних документів та документів витрачення коштів по науковим договорам з системи «1С Бухгалтерія».

Автоматизована система «Університет» має зручний інтерфейс користувача, гнучкий механізм відбору та пошуку даних, механізм збереження електронних копій документів, механізм формування друкованих форм всіх необхідних документів та аналітичних та статистичних звітів. Система забезпечує необхідний рівень безпеки даних, авторизацію користувачів, розподіл повноважень доступу до функцій та даних системи, механізм протоколювання операцій.