Інформаційна система “Тестування”

Оперативна та достовірна перевірка
знань – вимоги сучасної освіти

Автоматизована система «Тестування» забезпечує підтримку функцій контролю знань абітурієнтів та студентів. Ця система автоматизує процес проведення контрольних заходів у вигляді різноманітних тестів. Використання тестів на етапі вступу, й особливо в навчальному процесі, активно стимулюється у зв’язку з впровадженням кредитно-модульної системи організації навчання. Система дає можливість організації територіально розподіленого тестування з загальною центральною базою зберігання результатів, можливість проведення тестування на локальній машині або в комп’ютерному класі.

Автоматизована система «Тестування» складається з наступних функціональних блоків:

Формування тестових завдань

 • зручний редактор для формування тестових завдань. (тести формуються для різних курсів і дисциплін; задається система і критерії оцінювання; передбачені різні  види питань – вибір варіанту, редагування тексту, введення відповіді, підстановка значення, вибір групи варіантів; можливість формування варіантів з базових випадковим чином; перемішування відповідей на питання; можливість формування питань та відповідей у вигляді математичних формул будь-якої складності),
 • спеціальний редактор для налагодження критеріїв оцінювання під кожен тест (передбачено два види критеріїв оцінювання – по сумі балів і по кількості помилок),
 • автоматизоване формування варіантів тестових завдань при якому перемішуються питання однакової складності.

Реєстрація для тестування

 • введення реєстраційної картки для проходження тестування,
 • режим групування результатів по особі що проходила тестування по різним дисциплінам,
 • автоматизоване формування журналів проведення тестування,
 • можливість завантаження контингенту абітурієнтів та студентів з інших автоматизованих систем.

Тестування

 • можливість проведення тестування у двох режимах – тренувальному та контрольному,
 • режим проведення тренувального тестування передбачає можливість перегляду правильних відповідей, результати цього тестування не зберігаються у системі,
 • режим проведення контрольного тестування передбачає можливість інтерактивного проходження тесту або у визначеній послідовності та можливість обмеження часу тестування у цілому на тест та на окремі питання, по закінченні тестування результати зберігаються у базі системи та їх може надати відповідальний за тестування.

Результати тестування

 • формування протоколу комп’ютерного тестування,
 • формування результатів та підсумків тестування,
 • формування інших документів, статистичних звітів.

Автоматизована система «Тестування» має зручний інтерфейс користувача, гнучкий механізм відбору та пошуку даних, механізм формування друкованих форм всіх необхідних документів та аналітичних та статистичних звітів. Система забезпечує необхідний рівень безпеки даних, авторизацію користувачів, розподіл повноважень доступу до функцій та даних системи, механізм протоколювання операцій.

Завантажити презентацію
Завантажити буклет