Загальна Структура ІІС

В Сумському державному університеті ведуться роботи з побудови єдиної інтегрованої інформаційної системи. В процесі виконання цих робіт значну увагу приділяється дослідженням та системному аналізу діяльності університету з метою побудови його функціональної та інформаційної моделі, удосконалення та формалізації ділових процесів, а також розробки організаційно-методичних рекомендацій ректору по вирішенню проблем, що виявлені під час дослідження.

В рамках побудови єдиної інтегрованої інформаційної системи розроблені, впроваджені та продовжують удосконалюватися п’ять основних автоматизованих систем, що інтегровані навколо web-системи та між собою:

  • Інформаційно-аналітична система «Університет» забезпечує інформаційно-аналітичну підтримку процесів керування навчальною, науковою та іншими видами діяльності університету. Система складається з укрупнених підсистем: «Абітурієнт», «Студент», «Навчання», «Персонал», «Фінанси», «Документи», які забезпечують співробітників університету відповідним інструментарієм ефективного виконання професійних функцій.
  • Інформаційно-бібліотечна система забезпечує підтримку процесів управління діяльністю бібліотеки та відкриває доступ студентам, викладачам та науковцям до інформаційних матеріалів, навчальних та наукових видань тощо. Система інтегрована з інформаційно-пошуковими системами, як міжнародними, так і національними.
  • Інформаційна система електронного навчання забезпечує підтримку процесу навчання. Система дозволяє організувати оперативну інтерактивну взаємодію викладачів і студентів, та їхню роботу з навчально-методичними матеріалами, тренажерами, тощо.
  • Інформаційна система «Тестування» забезпечує підтримку процесу контролю знань абітурієнтів та студентів. Система автоматизує процес проведення контрольних заходів у вигляді різноманітних тестів, дозволяє накопичувати та зберігати тестові завдання.
  • Інформаційна система електронного документообігу забезпечує підтримку функцій збереження та своєчасної доставки електронних документів та інших інформаційних повідомлень усім зацікавленим структурним підрозділам університету. В системі сформовано реєстр внутрішньої та зовнішньої нормативної бази, доступ до якої можливий через офіційний web-сайт університету.
  • Web-cистема університету, центральним елементом якої є головний web-сайт забезпечує формування цілісного позитивного образу Сумського державного університету в країні і світі, дозволяє вільно поширювати інформацію про всі види його діяльності. В інтегрованій інформаційній системі web-система виступає як інтегруючій компонент, що дозволяє створити єдиний інформаційний простір університету. Інтеграція виконується, як на рівні організації централізованих класифікаторів та каталогів, так і на рівні різноманітних інформаційних сервісів, що забезпечують отримання інформації із різних інформаційних систем та її концентрацію в єдиному місці.

Тільки завдяки тісної інтеграції всіх інформаційних систем університету, досягається найбільший ефект від їх використання.

На сьогодні ефективне функціонування Сумського державного університету, підвищення його рейтингу в країні і світі можливе тільки завдяки використанню єдиної інтегрованої інформаційної системи для підтримки навчальної, наукової та інших видів діяльності.