Мережа центрів сучасних технологій інформаційного менеджменту

 Головна | Фотогалерея | Мережа центрів сучасних технологій інформаційного менеджменту |  Матеріали Проекту | Новини Проекту 

Мережа центрів сучасних технологій інформаційного менеджменту

Мережа центрів сучасних технологій інформаційного менеджменту в університетах-учасниках проекту забезпечена технічним і методичним оснащенням. Центри використовуються для вивчення технологій розробки інтегрованих інформаційних систем управління та досвіту впровадження таких систем у вишах Європи. Мережа центрів надає можливість подальшого розвитку цього напряму, підвищення кваліфікації адміністративного персоналу університетів та обміну досвідом.

Веб-посилання на центри:

ІТ-служби Сумського державного університету –  http://it.sumdu.edu.ua/

ІТ-служби  Львівського національного університету імені Івана Франка http://www.lnu.edu.ua/about/subdivisions/it-service/

Інформаційна система Хмельницького національного університету http://isu1.khnu.km.ua/

Центр інноваційних ІТ-рішень Національного гірничого університету  http://cit.nmu.org.ua/

Нормативна база мережі центрів https://drive.google.com/open?id=1dDe1OIo_4WFi8YI9i9LyXyKiXZ312Iw1


Лабораторія Сучасних Інформаційних Систем Університетського Менеджменту СумДУ

Для використання європейського досвіду побудови інформаційних систем управління університетом та розробки пропозицій для інших навчальних закладів України у СумДУ створено Лабораторію сучасних інформаційних систем університетського менеджменту при Центрі інформаційних систем.

Основні завдання діяльності лабораторії:

– вивчення та аналіз методів і технологій побудови та підтримки сучасних інформаційних систем управління університетом;
– вивчення та аналіз європейського досвіду університетського менеджменту щодо використання сучасних інформаційних систем та технологій;
– адаптація та впровадження найкращих практик побудови та використання сучасних інформаційних систем управління університетом;
– розробка рекомендацій щодо ефективного використання сучасних інформаційних систем та технологій для навчальних закладів України;
– проведення навчальних семінарів та консультацій для співробітників та менеджерів університету щодо ефективного використання сучасних інформаційних систем та технологій.

Плани виконання IT проектів для розвитку IІСУУ

Плани та інформація про їх виконання з розробки систем та компонентів ІІСУУ

Навчальні матеріали та робочі програми лабораторії

Робочі програми, лекції, навчальні матеріали з вивчення систем автоматизації управління

Контакти:

Україна, 40007, м. Суми,
вул. Римського-Корсакова, 2,
Центр інформаційних систем
Тел. (0542) 68-78-89,
сайт: https://it.sumdu.edu.ua/tempus,
Scroll Up