Організаційно-методичний центр технологій електронного навчання (ОМЦТЕН)

До структури Організаційно-методичного центру технологій електронного навчання (ОМЦТЕН) входять такі лабораторії та відділи:

 • навчально-методична лабораторія електронного навчання;
 • лабораторія системи електронного навчання;
 • відділ адміністрування системи електронного навчання;
 • відділ розроблення електронного контенту;
 • online–студія.

Основними функціями Центру є:

 • впровадження технологій електронного навчання в навчальний процес за всіма його видами та формами;
 • створення нормативного забезпечення електронного навчання в СумДУ;
 • контроль за дотриманням нормативних вимог на всіх етапах реалізації електронного навчання;
 • аналіз новітніх методик в галузі технологій електронного навчання, апробація та аналітичні порівняння нових методів взаємодії між студентами і викладачами, пошук та дослідження шляхів підвищення ефективності електронного навчання, а також пошук нових програмно-технічних рішень щодо створення навчального контенту тощо;
 • створення програмно-інформаційного середовища для відкритого доступу до навчально-методичних матеріалів СумДУ;
 • розроблення методик застосування нових видів електронних навчальних матеріалів;
 • сумісно з факультетом підвищення кваліфікації та післядипломної освіти підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, у тому числі й інших навчальних закладів, методам роботи з автоматизованою системою електронного навчання, технологіям використання програмно-технічних засобів в мультимедійних аудиторіях та комп’ютерних класах;
 • проведення навчальних семінарів щодо нових методів створення електронного навчального контенту;
 • контроль за дотриманням вимог методик створення електронних навчальних матеріалів;
 • технічна й організаційна підтримка користувачів автоматизованої системи електронного навчання;
 • оцінка якості роботи викладачів у системі електронного навчання;
 • сумісно з Центром технічного обслуговування інформаційних систем та Центром інформаційних систем програмно-технічне забезпечення електронного навчання, а саме:
 • адміністрування навчальних ресурсів, що входять до системи електронного навчання СумДУ;
 • розроблення та програмна реалізація електронного навчального контенту дистанційних курсів;
 • розроблення технічних засобів функціонування Online-студії;
 • адміністрування й забезпечення роботи викладачів в Online-студії;
 • технічне забезпечення online-тестування студентів на віддалених структурних підрозділах СумДУ;
 • координація процесу забезпечення програмно-технічними засобами функціонування мультимедійних аудиторій та комп’ютерних класів.

До структури Центру входять наступні структурні підрозділи (відділи, лабораторія тощо), що підпорядковуються безпосередньо директору Центру.

 1. Відділ адміністрування системи електронного навчання, що забезпечує виконання завдань Центру в частині програмно-технічного та організаційного забезпечення функціонування автоматизованої системи електронного навчання.
 2. Навчально-методична лабораторія електронного навчання, що забезпечує виконання завдань Центру в частині розроблення та запровадження методик створення навчального електронного контенту, пошуку та реалізації методів запровадження технологій e-learning в навчальний процес, контролю за дотриманням нормативних вимог.
 3. Відділ розроблення електронного контенту, що забезпечує виконання завдань Центру в частині створення навчального електронного контенту, пошуку, аналізу та запровадження нових технологій створення навчальних об’єктів.
 4. Online-студія, що забезпечує виконання завдань Центру в частині забезпечення роботи науково-педагогічних працівників в Online-студії, розроблення технічних засобів функціонування Online-студії.
 5. Лабораторія систем електронного навчання, що забезпечує виконання завдань Центру в частині розроблення і адміністрування екосистеми ресурсів електронного навчання в університеті; забезпечує технологічний цикл розроблення програмних продуктів навчального призначення, підвищення їх якості, а саме, підтримки й розбудови платформи дистанційного навчання (http://dl.sumdu.edu.ua/), відкритого електронного ресурсу структурованих колекцій навчально-методичних матеріалів дисциплін (http://ocw.sumdu.edu.ua), конструктора навчально-методичних матеріалів Lectur`ED (http://elearning.sumdu.edu.ua/), платформи для відкритих онлайн курсів (http://examenarium.sumdu.edu.ua/), платформи для змішаного навчання, автоматизованої системи тестування, а також проводить навчально-консультаційну роботу з питань розроблення, впровадження та використання інформаційних систем підтримки навчального процесу.

Структура Центру може змінюватися із затвердженням змін у встановленому порядку ректором університету.

Положення про Організаційно-методичного центру технологій електронного навчання