Центр комп’ютерних технологій (ЦКТ)

Центр Комп’ютерних Технологій

Центр комп’ютерних технологій (ЦКТ, Center of Computer Technologies) є структурним підрозділом Сумського державного університету (далі – СумДУ) та підпорядковується безпосередньо проректору з науково-педагогiчної роботи, міжнародної діяльності та технічного забезпечення СумДУ.

Основні функції ЦКТ:

 • сприяння більш широкому використанню сучасних інформаційно-комунікаційних, мультимедійних та інтерактивних технологій у навчальному процесі, науковій роботі та міжнародних проектах СумДУ;
 • моніторинг використання програмного забезпечення, планування та підготовка необхідної технічної документації для здійснення закупівлі ліцензійного програмного забезпечення;
 • підтримка підвищення кваліфікації викладачів та співробітників за тематикою інформаційно-комунікаційних технологій;
 • організація та проведення курсів з інформаційно-комунікаційних технологій понад обсяги, встановлені навчальними планами, для студентів, викладачів та співробітників СумДУ, а також сторонніх осіб;
 • організаційна, навчальна та програмна підтримка студентів та викладачів, які впроваджують інноваційні ідеї (стартапи, 3D-технології тощо);
 • налагодження та підтримка співпраці з ІТ-компаніями та сприяння відкриттю спільних центрів на базі СумДУ;
 • поширення та програмне супроводження підготовки та складання іспитів за вимогами міжнародних стандартів у сертифікаційному центрі СумДУ.

Структура ЦКТ:

 • група формування та моніторингу програмного забезпечення
 • група організації співпраці з провідними ІТ-компаніями
 • ресурсний центр Microsoft;
 • сертифікаційний центр;
 • лабораторія мультимедійних технологій навчання;
 • навчально-методичний центр «Проф-ІТ»;
 • стартап-центр «New Generation»;
 • група 3D-інновацій.

Контакти

начальник ЦКТ Півень Андрій Григорович

ауд. Г-1005

тел.: 687-733

[email protected]