Центр інформаційних систем (ЦІС)

Центр інформаційних систем (ЦІС) є структурним підрозділом Сумського державного університету та підпорядковується безпосередньо проректору за відповідним напрямом діяльності.

Мета діяльності центру – побудова, підтримка та розвиток єдиної інтегрованої інформаційної системи Сумського державного університету, розробка та впровадження нових інформаційних технологій в навчальну, наукову, управлінську та інші види діяльності університету.

Керівництво центром здійснює начальник центру. До структури центру входять лабораторії та групи, що підпорядковуються безпосередньо начальнику центру.

Лабораторія системного аналізу

Хоменко Владислав Володимирович

начальник центру інформаційних систем,
завідувач лабораторії системного аналізу

тел: +38 (0542) 687-896, e-mail: [email protected]

Лабораторія системного аналізу забезпечує виконання завдань центру стосовно створення, підтримки та розвитку комплексної функціональної та інформаційної моделі університету, проводить дослідження та аналіз всіх складових діяльності університету з метою їх удосконалення, формалізації та виявлення проблем, які потребують вирішення, розробляє організаційно-методичне забезпечення та технічні завдання на створення та впровадження автоматизованих систем, а також проводить навчально-консультаційну роботу в галузі системного аналізу та моделювання інформаційних систем та технологій.

Лабораторія автоматизованих систем

Хоменко Людмила Вікторівна

завідувач лабораторії автоматизованих систем

тел: +38 (0542) 687-896, e-mail: [email protected]

Лабораторія автоматизованих систем забезпечує виконання завдань центру стосовно побудови, підтримки та розвитку інформаційно-аналітичної системи університету, розробляє, впроваджує та супроводжує програмне та інформаційне забезпечення для автоматизованої системи управління, автоматизованої системи тестування та інших автоматизованих систем, а також проводить навчально-консультаційну роботу в галузі проектування інформаційних систем та технологій.

Лабораторія систем електронного документообігу та інформаційних сервісів

Руденко Максим Сергійович

завідувач лабораторії систем електронного документообігу та інформаційних сервісів

  тел: +38 (0542) 687-713

  E-mail: [email protected]

Лабораторія систем електронного документообігу та інформаційних сервісів забезпечує виконання завдань центру стосовно побудови, підтримки та розвитку системи електронного документообігу  та комплексу інформаційних сервісів інтегрованої інформаційної системи університету, розробляє, впроваджує та супроводжує програмне та інформаційне забезпечення для автоматизованої системи електронного документообігу, електронних особистих кабінетів та інформаційних сервісів, забезпечує програмно-технічну підтримку електронного документообігу з зовнішніми організаціями та установами, а також проводить навчально-консультаційну роботу в галузі електронного документообігу та інформаційних сервісів.

 Лабораторія сучасних інформаційних систем університетського менеджменту

Лабораторія сучасних інформаційних систем університетського менеджменту забезпечує виконання завдань центру стосовно вивчення та аналізу методів і технологій побудови та підтримки сучасних інформаційних систем управління університетом; вивчає та аналізує європейський досвід університетського менеджменту щодо використання сучасних інформаційних систем та технологій; здійснює адаптацію та впровадження в діяльність університету найкращих практик щодо побудови та використання сучасних інформаційних систем управління університетом; розробляє рекомендації щодо ефективного використання сучасних інформаційних систем та технологій для навчальних закладів України; проводить навчальні семінари та консультації співробітникам та менеджерам університету щодо ефективного використання сучасних інформаційних систем та технологій.

Група IT маркетингу

Група ІТ маркетингу забезпечує виконання завдань центру стосовно пошуку замовників ІТ-послуг та просування власних ІТ-розробок на зовнішній ринок під брендом СумДУ, визначає відповідну маркетингову та рекламну стратегію, а також організовує ефективну взаємодію з замовниками ІТ послуг.

Проекти центру:

    Внутрішні

 

    Зовнішні

  • Інформаційно-аналітична система “Управління комунальним майном міста". Завантажити: презентацію, буклет
  • Інформаційно-аналітична система “Звернення громадян". Завантажити: презентацію, буклет

 

Розташування центру: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова 2, СумДУ, кімнати Ц-137, Ц-139, Ц-140.