Центр бенчмаркінгу та веб-менеджменту (ЦБВМ)

Напрямки діяльності:

  1. Забезпечення участі університету в рейтингах світового, європейського та загальнонаціонального значення;
  2. Проведення моніторингу загальноєвропейських та світових індикаторів ефективності діяльності університетів та аналізу методами бенчмаркінгу;
  3. Розроблення та впровадження програмно-технічних, методичних та організаційних інструментів представлення університету у веб-просторі.
  4. Виконання завдань стратегії розвитку Сумського державного університету на 2010-2020 роки щодо забезпечення участі університету в рейтингах світового, європейського та загальнонаціонального значення;
  5. Створення та розвиток в університеті систем як самоаналізу, так і порівняльного аналізу (бенчмаркінгу) з провідними університетами України та світу, у тому числі із залученням міжнародних експертів;
  6. Забезпечення виконання важливої ролі веб-менеджменту (управління веб-системою університету) у підтримці та укріпленні позитивного іміджу та рейтингу СумДУ;
  7. Приведення у відповідність назви та місця центру в організаційній структурі СумДУ завданням, що фактично ним виконуються.

Основні результати роботи за 2016 рік:

І. Основні результати щодо забезпечення участі СумДУ в рейтингах та проведення процедур бенчмаркінгу:

1. Забезпечено повний цикл участі СумДУ в основних міжнародних та національних рейтингах (від подачі даних та їхньої валідації до програмно-технічного та організаційного забезпечення участі студентів, випускників та інших експертів в опитуваннях від рейтингових агентств). Позиції і динаміка СумДУ в рейтингах у 2016 році наведена у таблиці розділу
2. СумДУ вперше включено до переліку кандидатів на включення до бази даних дослідницьких університетів світу. Вперше пройдено аудит відповідності критеріям дослідницьких університетів світу.
3. Внесено зміни до методики розрахунку вебометричних показників показників П7.1-П7.2 «Методики визначення рейтингу інститутів, факультетів та кафедр Сумського державного університету» з метою врахування вимог вебометричних рейтингів щодо обчислення цитування університету в соціальних мережах. Забезпечено програмно-технічну реалізацію збору відповідних вебометричних даних та необхідних розрахунків.
4. Розроблено нові показники представленості факультетів СумДУ в галузевих рейтингах (П3.1, П5.9) «Методики визначення рейтингу інститутів, факультетів та кафедр Сумського державного університету» з метою стимулювання участі підрозділів СумДУ у міжнародних та національних рейтингах.
5. Розроблено «Перелік основних показників, які визначають відповідність діяльності вищого навчального закладу університетам світового рівня» (затверджено наказом ректора від 07.06.2016 р. №424-І) з метою системного застосування ректоратом та структурними підрозділами, передусім методами бенчмаркінгу діяльності СумДУ в порівнянні з провідними ВНЗ України, Європи та світу.
6. Модернізовано електронні форми подачі статистичної інформації та підтверджуючих документів згідно вимог рейтингових агентств з метою підвищення достовірності інформації, що подається, та ефективності процесу її збирання.
7. З метою забезпечення процедур бенчмаркінгу та аналізу показників СумДУ в міжнародних рейтингах другий рік поспіль отримано наступні індивідуальні гранти сумарно у еквіваленті понад 200 тис. грн.:
– грант на доступ до бази вебометричних даних MajestisSEO;
– грант на доступ до бази вебометричних даних Ahrefs;
– грант на доступ до бази вебометричних даних Yandex;
– грант на доступ до бази статистичних даних університетів світу U-Map.
8. Розроблено систему забезпечення аналізу якості діяльності СумДУ шляхом рейтингування, здійснення внутрішніх та зовнішніх аудитів в рамках загальноуніверситетської системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (введено в дію наказом ректора №452-І від 22.06.2016 р.).
9. Розроблено дизайн, підготовлено наповнення та забезпечено публікацію двох рекламно-інформаційної сторінки СумДУ в міжнародному журналі QS Rankings by Subject (березень 2016 р.).
10. Взято участь у конференції-тренінгу провідних рейтингових агентств світу в Лісабоні (Португалія), організованому IREG Observatory, проведено ділові зустрічі з представниками рейтингових агентств.
Виконано організаційне та методичне супроводження членства СумДУ в Міжнародній асоціації IREG Observatory з академічного рейтингування та якості (участь у голосуваннях, підготовка та участь у обговоренні пропозицій щодо методологій міжнародних рейтингів).

11. Виконано необхідні дії щодо представлення реорганізованої УАБС у складі СумДУ в міжнародних та національних рейтингах (згідно з планом від 12.02.2016), а саме:
– проведено серію інформаційно-мотиваційних семінарів з науково-педагогічними працівниками УАБС, опубліковано інтерв’ю з начальником ЦБВМ Фільченком Д.В. у газеті УАБС «АкадеMix» («Стандарти: університетський рейтинг з середини», с. 13-16, №3, 2016 р.);
– разом з ЦТОІС – підготовлено умови для обчислення рейтингами (Webometrics разом з дочірніми, 4ICU, QS EECA тощо) інтегральних вебометричних показників доменів sumdu.edu.ua та uabs.edu.ua (зараз – uabs.sumdu.edu.ua);
– разом з ЦНТЕІ та ЦТОІС – підготовлено умови для обчислення міжнародними рейтингами інтегральних бібліометричних показників реорганізованої УАБС та СумДУ (коректні профілі співробітників у БД Google Scholar, Scopus, Web of Science);
– разом з ВЛАС після попереднього аналізу статистичних показників реорганізованої УАБС та СумДУ – подано інтегральні данні до рейтингу UI Greenmetric, рішення про подачу інтегральних даних для інших рейтингів – у 2017 р., згідно з графіком подання даних для кожного рейтингу;
– вперше забезпечено окрему участь ННІ БТ «УАБС» як підрозділу СумДУ у галузевому рейтингу U-Multirank «Бізнес та менеджмент», що будуть опубліковані у 2017 р. (організовано опитування студентів ННІ БТ «УАБС», налагоджено процедури подання статистичних даних та їхнього узгодження з даними СумДУ);
– проведено необхідні консультації та узгоджено участь ННІ БТ «УАБС» у галузевому рейтингу Eduniversal 2017.
12. Організовано підвищення кваліфікації співробітників СумДУ у серії тренінгів «New University» при Києво-Могилянській бізнес-школі від топ-менеджерів провідних організацій для керівників ВНЗ (підготовка конкурсної заявки на безкоштовну участь СумДУ у програмі – також силами ЦБВМ). Представниками ЦБМВ пройдено тренінги зі стратегічного управління, лідерства, управління репутацією, маркетингу, брендингу, управління змінами тощо.
Налагоджено комунікації та організовано участь співзасновника компанії «Нова пошта» Володимира Поперешнюка у якості спікера сучасної мотиваційної конференції TEDxUABS в м. Суми, співорганізатором якої виступив СумДУ.
13. Сумісно з ТеСЕТ та ННІФЕМ імені Олега Балацького підготовлено матеріали для майбутньої концепції «зеленого університету» (на основі індикаторів рейтингу UI Greenmetric).

II. Основні результати щодо розвитку інструментів представлення університету у веб-просторі

1. Доопрацьована нова версія веб-сайту іноземних абітурієнтів та студентів СумДУ (інтерактивна форми збору інформації, інтеграція з іншими веб-сайти СумДУ тощо).
2. Змістовну компоненту головного веб-сайту СумДУ (україномовна, російськомовна версії) приведено у відповідність вимогам національного законодавства (вимоги МОН, результати моніторингу CEDOS, ІРРП тощо). Проведено онлайн-опитування цільової аудиторії веб-системи СумДУ, виявлено основні очікування для подальшої модернізації веб-системи.
3. Проведено пілотну апробацію першої версії автоматизованої системи управління персональними сторінками співробітників СумДУ серед факультетів університету. На основі побажань розроблено другу версію системи, запуск якої заплановано на лютий 2017 р.
4. Запущено у використання оновлену версію віртуального дня відритих дверей СумДУ. Подальший розвиток проекту передано групі бренд-менеджменту та виробництва медіаконтенту (за методичної та програмно-технічної підтримки ЦБВМ).
5. Згідно з ініціативою щодо розроблення суспільно значущих веб-проектів (наказ ректора №234-І від 21.03.2014р.), проведено програмно-технічну реалізацію та оприлюднено результати вебометричного рейтингу дошкільних, шкільних навчальних закладів та коледжів «SumyWebRank» в рамках VI Конкурсу на кращий веб-сайт навчального закладу, що проводиться Інтернет-Асоціацією України (ІнАУ) та МОН України. Результати презентовано в м. Києві на церемонії нагородження переможців в МОН України.
6. Розпочато роботу з уніфікації корпоративних рішень СумДУ щодо програмно-технічних платформ, які можна використовувати у веб-системі СумДУ. Проведено оновлення програмного забезпечення більше 30% веб-ресурсів СумДУ.
7. Розроблено, апробовано та підготовлено до впровадження новий інформаційний сервіс ведення обліку та відображення головного веб-сайту СумДУ. Введення в дію – після модернізації головного веб-сайту СумДУ у 2017 р.
8. Виконано комплекс дій щодо інтеграції веб-систем реорганізованої УАБС та СумДУ (згідно з планом від 12.02.2016 р.), а саме:
– сумісно з ЦТОІС – успішно завершено процедуру передачі домену uabs.sumdu.edu.ua в розпорядження СумДУ;
– сумісно з ЦТОІС – перенесення веб-сайтів реорганізованої УАБС до домену СумДУ;
– проведено інтеграцію контенту та платформ юридичного факультету реорганізованої УАБС та юридичного факультету СумДУ у єдиний портал ННІ права СумДУ;
– проведено інтеграцію контенту та платформ інших факультетів реорганізованої УАБС у єдиний портал ННІ БТ «УАБС» СумДУ;
– проведено серію інформаційно-мотиваційних семінарів з науково-педагогічними працівниками реорганізованої УАБС щодо технічних та організаційних особливостей інтеграції у веб-систему СумДУ.
9. Проведення поточних робіт щодо підтримки роботи та розвитку веб-системи СумДУ:
– на замовлення факультету ЕлІТ – розроблено та впроваджено новий веб-сайт факультету та його мобільну версію;
– на замовлення факультету ІФСК – розроблено та впроваджено нові веб-сайти Центру соціально-гуманітарних аспектів регіональних досліджень та Центру досліджень регіональної безпеки при СумДУ;
– проведено міграцію Інтернет-радіо СумДУ на новий віртуальний сервер (покращено якість сигналу, збільшено кількість одночасних підключень);
– модернізація ПЗ більше 20 веб-сайтів Медичного інституту, факультетів ЕлІТ, ТеСЕТ, ФЕМ;
– Розроблено матеріали для дистанційного навчання СумДУ адміністраторів веб-системи СумДУ, у т.ч. методичних рекомендацій щодо тестування програмного забезпечення веб-ресурсів СумДУ з метою знаходження дефектів безпеки, індексації, кросбраузерності тощо.

Виконання зовнішніх ІТ-проектів:

1. До серпня 2016 р. – підтримка роботи, у тому числі навчання представника замовника, в рамках функціонування авторської розробки ЦБВМ – автоматизованої системи «Імплементація Закону України «Про вищу освіту» (замовник: МОН України).
2. Забезпечення ІТ-підтримки авторської розробки ЦБВМ – веб-порталу місцевих органів виконавчої влади Сумської області (замовник: Сумська ОДА).
3. До серпня 2016 р. – забезпечення ІТ-підтримки веб-сайту Акредитаційної комісії України (замовник: АКУ ДОУ «НМЦ»).
4. Забезпечення ІТ-підтримки веб-порталу доступу до публічної інформації щодо державних закупівель в Сумській області (замовник: Сумська ОДА).
5. Проведені переговори та підготовлено пропозиції щодо розроблення веб-порталу Федерації легкої атлетики України. Початок проекту заплановано на 2017 р. (замовник: Федерації легкої атлетики України).
6. Забезпечено роботу call-центру та програмно-технічної платформи збирання та оброблення даних онлайн-опитування керівників вищих навчальних закладів щодо стану забезпечення якості вищої освіти в Україні. У результаті онлайн-анкету, розміщену на центральному веб-сайті СумДУ, заповнили близько 250 представників українських ВНЗ.

Наказ – про створення Центру бенчмаркінгу та веб-менеджменту

Відвідати сайт