Інформаційно-Бібліотечна Система

СумДУ має потужний інформаційний арсенал, який забезпечує європейський стандарт інформаційної підтримки його науково-освітньої діяльності.

Потужний фонд 2,5 млн. документів: книги, наукові журнали, ГОСТи, патенти, звіти про наукову діяльність, автореферати, дисертації з економічних, юридичних, природничих, технічних, гуманітарних, медичних наук. Щорічно надходить понад 60 тис. примірників, з яких 50% забезпечується видавництвом університету. В фонді зібрана колекція праць науковців університету понад 10 тис. найменувань.

Бібліотечно-інформаційна система університету  організована таким чином, що з кожного робочого місця є можливість доступу до необхідної інформації через сайт Центральної бібліотеки (www.library.sumdu.edu.ua)

Така система доступу стала можливою завдяки впровадженню в роботу бібліотеки сучасних інформаційних технологій.

Наші читачі звикли, що вони мають електронний читацький квиток, електронний формуляр, власний електронний підпис. Книги їм записуються по штрих-коду, а в руках бібліотекарів ручки – сканери.

В нашій бібліотеці давно вже немає традиційних карткових каталогів, їх замінив Електронний каталог. 

В читальних залах впроваджені Електронні системи захисту фондів і читачі самостійно беруть з полиць книги, журнали працюють на комп’ютерах з Інтернет. 

До послуг читачів зал Електронних каталогів, створені зони WI-FI доступу до інтернет. А у Віртуальному читальному залі вони працюють з електронними журналами Кембріджа, Оксфорда, їм доступні дисертації Росії, наукові бази ЕBSCO, MEDLINE, ресурси науково-освітньої мережі УРАН.

Бібліотека забезпечена найсучаснішим обладнанням для роботи з інформацією: перегляду, зчитування та запису інформації будь-якого формату (аудіо, відео, текст).

Впровадження технологій не данина моді – це необхідність, продиктована часом, інструмент для орієнтування в сучасному інформаційному просторі.

В бібліотеці впроваджені, відпрацьовані механізми супроводу та підтримки, технологічно узгоджені наступні цикли:
– система комп’ютеризованої книговидачі та обслуговування всіх користувачів, при якій запис книг в електронний формуляр здійснюється шляхом сканування і контролюється користувачем за допомогою власного електронного підпису (пін-коду). (Вперше в області);
– система реєстрації користувачів та виготовлення електронних пластикових читацьких квитків (комплекс Card Manager) дозволяє прискорити автентифікацію користувача та його електронного формуляра в усіх підрозділах бібліотечної системи. (Вперше в області);
– впроваджено програмний комплекс захисту бібліотечних фондів Check Point;
створені читальні зали з відкритим доступом до всіх видів інформаційних ресурсів (понад 70 тисяч) документів на традиційних носіях, періодика, CD, 78 АРМ, підключених до Інтернет. (Вперше в області);
– традиційні карткові каталоги замінені «Електронним каталогом» (ЕК), який повністю відтворює всі види видань, налічує понад 200 тис. описів і передбачає можливість багатоаспектного пошуку за: автором, назвою, словами з назви, шифром УДК, видами документів, мовою, видавництвом, роком видання тощо; містить інформацію про розподіл та місце знаходження видання. (Вперше в області);
– реалізований доступ через ЕК до електронних копій підручників, навчальних посібників, методичних вказівок, конспектів лекцій, технічних документів тощо (Вперше в області);
– організовано зал електронних каталогів для роботи з ЕК в бібліотеці;
– реалізований доступ до Електронного каталогу з локальної мережі університету та мережі Інтернет (з сайту бібліотеки – Е-кaталог, вперше в області);
– реалізовано сервіси on-line замовлення літератури через електронний каталог та віддалений перегляд персонального читацького формуляру в режимі реального часу з будь-якого місця;
– створений віртуальний читальний зал для доступу до передплачених ресурсів: Ліга-Закон, Атлас-Аналітикa, EBSCO, Леном-Стандарт, дисертації Росії. (Вперше в області);
– реалізоване підключення до Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі «Уран», яка надає он-лайн доступ до баз даних наукових періодичних видань видавництв Springer, Cambridge University Press, Nature Publishing Grop, Royal Society of Chemistry, AAAS (AmericanAcademy of Arts and Sciences), Oxford Journals Collection, APS (American physical society) ін. (Вперше в області);
– реалізована можливість конвертування інформації в єдиний формат. Бібліотека забезпечена найсучаснішим обладнанням для перегляду, зчитування та запису інформації будь-якого формату (аудіо, відео, текст). Застосовуються сучасні технології та оснащення: сканери, принтери, копіри, пристрої для запису інформації на картки пам’яті; 
– впроваджено в роботу професійний фото сканер ATIZ Book Drive DIY для оцифрування фонду та подальшого розвитку бази «Електронних копій» (Вперше в області);
– впроваджено в роботу ручки-сканери для запобігання не коректного вводу даних та прискорення роботи по створенню інформаційних баз бібліотеки. (Вперше в області);
– оновлений інформативний сайт бібліотеки (www.library.sumdu.edu.ua), який дозволяє користувачам орієнтуватися в її інформаційному просторі через Інтернет. Надаються можливості: користування «Електронним каталогом», електронною бібліотекою, знайомитися з бюлетенем нових надходжень, з тематичними базами бібліотеки, стрічкою новин, структурою, та ін.;
– реалізований доступ до наукових систем та репозитаріїв, лімітованих ресурсів, електронної версії «Вісників Сумського державного університету», ресурсів лабораторії дистанційного навчання; містить посилання на найбільш відомі ресурси Інтернет: сайти офіційних установ, бібліотек України, портали авторитетних електронних бібліотек, , сайти періодичних видань та ін.;
– бібліотека єдина в Україні надає вільний доступ до всіх електронних копій праць науковців видань (1,5 тис., база постійно поповнюється);
– доступ до ресурсів в бібліотеці забезпечують 78 АРМ та зона бездротового (wi-fi) доступу до Інтернет. Користування Інтернет безкоштовне;
– створені реальні умови для використання ресурсів бібліотеки безпосередньо на робочому місці – в університетській мережі 2010 комп’ютерів, 89 комп’ютерних класів.

Бiблiотека працює 
Щодня – з 9:00 до 18:00 
В суботу – з 8:00 до 16:00. 
Вихiдний день – недiля. 
Остання п’ятниця мiсяця – санiтарний день.

Адреса: 40030, Україна, м.Суми, вул.Римського-Корсакова, 2, Бібліотечно-інформаційний центр. 
телефон: +380 542 33-10-39 
e-mail: [email protected]
web: http://library.sumdu.edu.ua

Інформацію про заходи бібліотеки можна отримати в Інформаційному бюлетені бібліотеки, який виходить щомісяця.