Мережева Академія Cisco

На базі СумДУ працює локальна мережева академія Cisco, ціль якої підготувати спеціалістів в сфері інформаційних технологій. Програма навчання забезпечує:
– доступ до мультимедійного онлайнового курсу;
– засоби онлайнового тестування та перевірку успішності;
– практичні лабораторні заняття з використанням реального мережевого обладнання;
– консультації та підтримку з боку інструкторів академії.
Також готує слухачів до отримання сертифікатів, визнаних в усіх країнах світу. Слухачі отримують 4 локальних сертифікати (зразок сертифікату), а по закінченню курсу мають можливість здати тест на міжнародний сертифікат. Програма збільшує конкурентоспроможність випускників академії на сучасному ринку праці і відкриває широкі можливості для працевлаштування. Випускники можуть працювати адміністраторами та інженерами мереж, системними адміністраторами.

IT Essentials I: PC Hardware and Software (Основи ІТ: Апаратне і програмне забезпечення ПК)
Пропонується для школярів старших класів, студентів і всіх зацікавлених.
Це базовий курс з програми Мережевих академій Ciscо знайомить слухачів з IT технологіями і дає всебічне уявлення про апаратні засоби і операційні системи персонального комп’ютера. На курсі слухачі отримають навички побудови та налаштування комп’ютера, інсталяції операційних систем і програмного забезпечення, а також пошуку та подолання проблем, пов’язаних з програмними і апаратними засобами ПК. Також вивчаються теми, які охоплюють питання роботи з портативними пристроями, бездротовим зв’язком, проблемами інформаційної безпеки, а також ряд інших IT-орієнтованих питань. Крім того, в програму включені базові знання про організацію комп’ютерних мереж.

Структура курсу
– Персональний комп’ютер. Вступ;
– Техніка безпеки і використання інструментів;
– Покроковий монтаж комп’ютера;
– Основи профілактичного обслуговування та подолання проблем;
– Операційні системи;
– Лептопи та портативні пристрої;
– Принтери і сканери;
– Мережеві технології;
– Безпека.
Сертифікат слухачі отримують в кінці курсу.

Після завершення слухачі зможуть виконувати наступні завдання:
• Обирати та використовувати відповідні комп’ютерні компоненти для побудови, ремонту, модернізації, профілактичного обслуговування персональних комп’ютерів.
• Інсталювати та налаштовувати Windows операційні системи.
• Виконувати налаштування комп’ютерів для спілкування через мережу,пристроїв – для підключення до мережі Інтернет та хмарних сервісів.
• Використовувати, налаштовувати і керувати ноутбуками і мобільними пристроями.
• Налаштовувати, підтримувати безпеку та вирішувати проблеми для мобільних ОС, OS X і Linux систем.
• Реалізовувати основні процедури безпеки для хостів, даних, мережі.
• Вирішувати складні проблеми з апаратним та програмним забезпеченням.

CCNA Routing and Switching CCNA «Маршрутизація і комутація»
Рівень курсу: середній рівень складності
Навчальна програма, яка складається з 4-х курсів по 70 годин кожен, повністю охоплює питання організації мереж, починаючи з основ і завершуючи складними застосуваннями та сервісами, надає можливість накопичити практичний досвід і розвиток професійних навичок. Навчальна програма може використовуватися в навчальних закладах різного рівня: від старшої школи (починаючи з 9-го або 11-го класу), закладу професійнотехнічної освіти, коледжу, до університету. Наприкінці кожного з 4-х курсів студент отримає сертифікат про проходження курсу за умови його успішного завершення.
Програма CCNA «Маршрутизація і комутація» складається з чотирьох курсів, вивчати які рекомендується у певній послідовності. Після вивчення двох курсів слухачі будуть готові скласти іспит для отримання сертифікату Сisco CCENT®, а після проходження чотирьох курсів — до іспиту на сертифікат ССNA «Маршрутизація і комутація». Ця навчальна програма допомагає підготуватися до практичної роботи на підприємстві і закладає основу для успішної професійної кар’єри в галузі мережних технологій. В кожному з курсів слухачі вивчають основні технологічні принципи за допомогою інтерактивного середовища і застосовують ці знання, виконуючи серії практичних завдань на реальному обладнанні та на симуляторі комп’ютерних мереж. Слухачі почнуть з простих мереж і поступово перейдуть до розгляду більш складних корпоративних мереж.
Програма CCNA «Маршрутизація і комутація» робиться акцент на критичне мислення, вирішення проблем, навички співпраці, практичне застосування навичок. Мультимедійні засоби навчання, зокрема відеоматеріали, ігри і контрольні роботи, використовують різні стилі навчання. Вивчення може відбуватися у власному темпі і веде до покращення розуміння матеріалу через виконання інтерактивних завдань і тестів.
Нові програми сертифікації і навчання CCENT і Cisco CCNA Routing and Switching розроблені, щоб відповідати ринку праці, який швидко змінюється. Завдяки регулярним змінам сертифікаційних іспитів слухачі можуть отримати сертифікати CCNA більш високого рівня після проходження сертифікації CCENT. Рекомендована послідовність вивчення курсів в межах програми CCNA «Маршрутизація і комутація»: «Вступ до мережних технологій», «Основи маршрутизації і комутації». Проходження цих двох курсів дає можливість слухачам підготуватися до складання іспиту на сертифікат CCENT. Вивчення додатково наступних курсів – «Масштабування мереж» та «Об’єднання мереж» дозволяє підготуватися до сертифікації CCNA.

CCNA R&S «Вступ до мережних технологій» описує архітектуру, структуру, функції, компоненти і моделі Інтернету та інших комп’ютерних мереж, принципи IP-адресації, основні концепції та операції в мережах Ethernet. Після вивчення цього курсу слухач зможе створювати прості локальні мережі, виконувати базові налаштування маршрутизаторів та комутаторів, а також застосовувати схеми ІР-адресації.

CCNA R&S «Основи маршрутизації і комутації» описує архітектуру, компоненти і роботу маршрутизаторів і комутаторів в невеликій мережі. По завершенню курсу слухачі будуть в змозі налаштовувати конфігурацію і виправляти недоліки маршрутизаторів і комутаторів, вирішувати проблеми з маршрутизацією RIPv1, RIPng, OSPF для однієї області, віртуальних LAN, маршрутизації між VLAN як в мережах ІPv4, так і IPv6. Розуміти і описувати протоколи динамічної маршрутизації, протоколи маршрутизації типу вектор-відстань і стану каналу. Налаштовувати конфігурацію і виправити неполадки статичної та динамічної маршрутизації і маршрутизації за замовчуванням.

CCNA R&S «Масштабування мереж» описує архітектуру, компоненти і роботу маршрутизаторів і комутаторів в більш складних мережах. Слухачі вивчають як конфігурувати розширену функціональність маршрутизаторів і комутаторів. Слухачі також отримають знання і навички, необхідні для побудови бездротової локальної мережі в мережах невеликого та середнього розмірів. Розуміти, налаштовувати конфігурацію і діагностувати несправності вдосконалених технологій комутації, таких як VLAN, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Per VLAN Spanning Tree Plus Protocol (PVST +), і EtherChannel.

CCNA R&S «Об’єднання мереж» розглядаються технології глобальних мереж і мережні сервіси, необхідні для конвергентних застосувань в складній мережі. Курс дозволяє зрозуміти критерії вибору мережних пристроїв і WAN технологій для відповідності вимогам до мережі. Слухачі дізнаються, як налаштовувати конфігурацію і усувати неполадки мережних пристроїв, вирішувати загальні проблеми протоколів канального рівня. Також отримають знання і навички, необхідні для реалізації операцій з віртуальними приватними мережами (VPN) у складних мережах.

За додатковою інформацією звертатися “Навчально-методичний центр “Проф-ІТ“:
40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова 2, Бібліотека СумДУ, 207
Тел. +38(050) 76-00-162.
E-mail: [email protected]

Scroll Up