Новини Проекту

 Головна | Фотогалерея | Мережа центрів сучасних технологій інформаційного менеджменту |  Матеріали Проекту | Новини Проекту 

Новини Проекту

19.11.2017 Співробітникам Сумського державного університету присуджено престижну державну нагороду за видатні досягнення в галузі вищої освіти

Державну премію України в галузі освіти 2017 року у номінації «Вища освіта» Указом Президента України №374/2017 присуджено:
– ректору Сумського державного університету Анатолію Васильєву,
– проректору з науково-педагогічної роботи Володимиру Любчаку,
– директору організаційно-методичного центру технологій електронного навчання Юрію Зубаню,
– завідувачу кафедри комп’ютерних наук Анатолію Довбишу

за роботу «Науково-теоретичні, методичні та технологічні аспекти комплексної ІТ-підтримки діяльності інноваційного університету».

Робота виконана у співавторстві з колективом фахівців з Чернігівського національного технологічного університету та полягала у підвищенні ефективності та якості інноваційної складової навчальної, наукової та науково-виробничої діяльності університетів шляхом розроблення та впровадження новітніх інформаційних технологій, які базуються на наукових та теоретико-методичних здобутках з організації та управління електронним, в тому числі дистанційним, навчанням та проектною виробничою діяльністю у вищих навчальних закладах.

Завдяки  комплексній ІТ-підтримці діяльності університету в СумДУ впроваджено одну з перших в Україні повноцінних дистанційних форм навчання, стрімко зросли позиції СумДУ у вітчизняних та міжнародних рейтингах, університет має найвищі показники серед вишів України за обсягом госпдоговорів та грантів, ефективності використання бюджетних коштів.

У 2017 році на присудження премії у номінації «Вища освіта»  претендували 14 робіт, серед яких – також роботи колективів авторів з НТУУ «КПІ», ХНІ ім. В.Н. Каразіна, НУ «Львівська політехніка», Вінницького НТУ та інші.

За словами Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич, цього року головний критерій присудження Державної премії України в галузі освіти – практична цінність роботи авторів для впровадження реформи освіти на національному рівні, діяльність Комітету з Державної премії України в галузі освіти в оновленому складі має бути максимально прозорою та керуватися новими процедурами, які будуть зрозумілими та відкритими для громадськості.

Нагадаємо, що Державна премія присуджується громадянам України за видатні досягнення в галузі освіти, зокрема за видатні досягнення у діяльності, що відкривають нові напрями в розвитку педагогіки вищої школи, науково-теоретичні, прикладні здобутки у модернізації змісту вищої освіти, педагогічну майстерність в упровадженні новітніх розробок в освітню діяльність, створення ефективних технологій навчання і виховання у вищих навчальних закладах, розроблення та упровадження інформаційних технологій у навчальний процес вищої школи, а також за значний внесок у наукове забезпечення процесу інтеграції вітчизняної вищої освіти в європейський та світовий освітній простір.

Державна премія присуджується громадянину один раз за життя.

 

3.11.17 Роботодавці Сумщини високо оцінили рівень підготовки ІТ-фахівців в СумДУ

Авторитетний український Інтернет-ресурс dou.ua зробив аналіз ІТ-ринку праці Сумщини. В аналітичному огляді відображена точка зору ключових роботодавців Сумщині, які дуже високо оцінили рівень підготовки ІТ-фахівців в Сумському державному університеті.

Запорукою успішних випускників СумДУ є створена та працююча система спільної підготовки студентів в навчальних центрах ІТ-компаній на базі факультету електроніки та інформаційних технологій. Сьогодні на факультеті ЕлІТ ефективно працюють навчальні центри компаній NetCracker, MindK, PortaOne та AMCBridge, де студенти СумДУ отримують сучасні знання, набувають практичних навиків та мають можливість подальшого працевлаштування з поєднанням навчання та роботи в ІТ-компаніях регіону. Ключові думки роботодавців знаходяться нижче:

Юлія Гриценко, Senior Group Manager, керівник навчального центру за напрямком QA в Netcracker:

Сумський офіс компанії Netcracker відкрився у 2006 році і був одним із перших на IT-арені міста. У 2009 року почав роботу наш навчальний центр на базі СумДУ. За час його роботи безкоштовно навчили понад 700 молодих спеціалістів, найкращі з яких були нами працевлаштовані. Кожного року проводимо олімпіади з програмування, тестування та автоматизації тестування.

Радує те, що СумДУ активно працює над підвищенням рівня навчання, створює нові програми та спеціальності, сприяє проведенню семінарів, конференцій, IT-олімпіад. Сьогодні в університеті представлений досить широкий спектр IT-напрямків навчання: комп’ютерні науки, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, прикладна математика, телекомунікації та радіотехніка, кібербезпека, економічна кібернетика. Щорічно на ці спеціальності вступає близько 300 студентів. Працюють програми подвійних дипломів з провідними університетами Європи (наприклад, за магістерськими спеціальностями «Комп’ютерні науки» з університетом Кобленц-Ландау в Німеччині).

Надія Івашова, HR-менеджер в AMC Bridge:

Зараз можна спостерігати достатньо інтенсивний розвиток IT-напрямку в Сумах. На ринку з’являється більше компаній, які можуть запропонувати молодим спеціалістам реалізувати себе в усіх основних напрямках.

Основним джерелом кадрів для IT-компаній є СумДУ, з яким налагодили ефективне співробітництво всі великі компанії регіону.

Олександр Савченко, організатор зустрічей PHP User Group, розробник в Delodi:

У місті є сильний університет – СумДУ, який готує ІТ-спеціалістів і з яким співпрацюють різні компанії: NetCracker, PortaOne, MindK. На базі цього університету проходять ІТ-заходи. Він відкритий для налагодження партнерських зв’язків, плідної співпраці з ІТ-компаніями.

 

 

30.10.2017 СумДУ вдосконалює інтегровану інформаційну систему управління університетом

Робота над проектом розпочалася ще у 2012 році, коли СумДУ став партнером проекту «INURE» програми європейської комісії Tempus IV https://it.sumdu.edu.ua/tempus та координатором проекту по Україні. Учасниками проекту стали університети із 7 країн: Франції, Нідерландів, Польщі, України, Грузії, Білорусі, Молдови. Ґрунтуючись на європейському досвіді та обмінюючись ідеями між собою, університети-партнери протягом п’яти років розробляли нове програмне забезпечення для організації потоку інформації.

Більш детально про електронний особистий кабінет розповів начальник Центру інформаційних систем СумДУ Владислав Хоменко: «До цього проекту наш університет увійшов з «багажем» – у нас вже були певні ідеї, розробки, які чекали лише на втілення. І от ми створили абсолютно новий сервіс, головна функція якого – зробити максимально спрощеним та комфортним життя студентів та викладачів в університеті. Унікальність створеного нами продукту – особистого кабінету, полягає у використанні елементів соціальних мереж. Нині проект знаходиться ще на стадії розробки та дослідницької експлуатації. Але, наприклад, студенти за допомогою свого особистого електронного кабінету вже зараз можуть отримувати всю необхідну інформацію для організації навчальної роботи: формувати індивідуальну траєкторію навчання, брати участь у різних анкетуваннях, відстежувати свою  поточну успішність, формувати свою візитку та обмінюватися повідомленнями. Згодом в особистому кабінеті студента з’явиться можливість відстеження фінансового стану контракту на навчання студента, інформація щодо навчальної групи та інше. Специфічно буде влаштований і особистий кабінет викладача, де останні зможуть вести електронні журнали успішності навчальних груп, оперативно відстежувати свій розклад і зміни в ньому, формувати свою звітність, необхідні документи та інше».

У рамках побудови єдиної інтегрованої інформаційної системи управління університетом розроблені, впроваджені та продовжують удосконалюватися інформаційно-аналітична система «Університет», інформаційно-бібліотечна система, система електронного навчання, система електронного документообігу та Web-cистема університету. Більш ніж 350 користувачів використовують інформаційно-аналітичну систему «Університет» для виконання своїх професійних функцій. Система має більше 30 функціональних модулів зі зручним інтерфейсом, включає 14 інформаційних сервісів та більше 50 спеціалізованих модулів для виконання інтеграційних та розрахункових фонових завдань.

На сьогодні ефективне функціонування Сумського державного університету, підвищення його рейтингу в країні і світі можливе тільки завдяки використанню єдиної інтегрованої інформаційної системи для підтримки навчальної, наукової та інших видів діяльності.

26.10.2017 Відбувся науково-практичний семінар про інтегровану інформаційну систему управління університетом СумДУ.

 Відбувся науково-практичний семінар «Впровадження електронного особистого кабінету студента та викладача».

В рамках семінару для представників деканатів СумДУ було презентовано можливості нового інформаційного сервісу  – електронного особистого кабінету студента та викладача, розробленого в рамках єдиної інтегрованої інформаційної системи управління університетом.

В.В. Хоменко (начальник Центру інформаційних систем СумДУ) представив модель та функціональні можливості системи. На сьогоднішній день проект проходить етап тестування та дослідницької експлуатації. Однак, студенти вже зараз за допомогою свого особистого електронного кабінету можуть отримувати всю необхідну інформацію для навчання: формувати власну траєкторію навчання, вносити анкетні дані при опитуваннях, відстежувати свою успішність, формувати візитівку та обмінюватися повідомленнями. Студент в своєму кабінеті зможе довідатись про фінансовий стан свого контракту та інформацію про навчальну групу та інше.

Учасники семінару  прослухали виступ ректора Сумського державного університету Анатолія Васильєва, який зазначив, що наш ВНЗ розвивається за філософією науково-навчально-виробничого комплексу, спираючись на ІТ-технології у визначених напрямах діяльності . Ефективне функціонування вишу, підвищення його рейтингу в країні і світі не можливе без розвитку єдиної інтегрованої інформаційної системи для підтримки навчальної, наукової та інших видів діяльності.

18.09.2017 Вчена рада СумДУ прийняла ряд рішень щодо інтегрованої інформаційної системи університету

14 вересня вчена рада Сумського державного університету розглянула питання «Інтегрована інформаційна система – базова складова інноваційного розвитку науково-навчальної та інших сторін діяльності університету: стан та завдання».

У своїй доповіді проректор з НПР Володимир Любчак відзначив, що інформаційна система є фундаментом для організації освітньої, наукової, позанавчальної та господарської діяльності в університеті. Вона об’єднує всі ІТ системи СумДУ і складається з програмного, інформаційного, організаційного та методичного компонентів. Комп’ютерно-телекомунікаційна система університету налічує близько 4800 комп’ютерів, 70 фізичних серверів, 150 комп’ютерних класів та 160 мультимедійних аудиторій. Володимир Любчак наголосив на послідовній політиці університету щодо використання сучасного ліцензійного програмного забезпечення, загальна кількість ліцензій перевищує 25 тисяч. Інформаційна система забезпечує міжнародну грантову, наукову, академічну діяльність університету та, в свою чергу, розвивається завдяки цій діяльності. Зокрема, протягом 2015-2017 років за міжнародними грантами було отримано сучасну комп’ютерну техніку та програмне забезпечення на суму близько 4 мільйони гривень.

Окрему увагу проректор приділив ресурсам для наукових досліджень та інноваційних розробок, серед яких – серверні потужності, «хмарні» технології, дистанційний доступ до сучасного обладнання, віртуальних лабораторій. Було окреслено комплексні рішення щодо розвитку інформаційно-аналітичної системи «Університет».

Проректор з науково-педагогічної роботи Володимир Любчак наголосив на важливому завданні – необхідності модернізації системи з метою забезпечення якісного функціонування, підвищення надійності та захисту, особливо у зв’язку з кібератаками. Також серед завдань – розширення можливостей репозитарію функціоналом збереження і обробки академічних текстів та налагодження зв’язку з національним депозитарієм.

Вчена рада прийняла рішення щодо необхідності подальшого розвитку інтегрованої інформаційної системи, в першу чергу за напрямами: електронний менеджмент, електронний документообіг, електронне навчання, електронна бібліотека, особисті кабінети та інформаційні сервіси, а також забезпечення інформаційної прозорості та привабливості університету через представлення на веб-ресурсах. Розробка моделі змішаного навчання визначена пріоритетною для організації навчального процесу в університеті.

16.10.2016 Інтегрована інформаційна система управління університетом: кращий світовий досвід для ВНЗ України

Представники Сумського державного університету взяли участь у підсумковій нараді за проектом INURE програми ЄС Темпус. Захід відбувся за підтримки Міністерства освіти і науки України та національного Еразмус+ офісу та зібрав представників університетів Києва, Одеси, Дніпропетровська, Хмельницького, Луцька, Полтави, Сум.

Проект «INURE: Інтегрована інформаційна система управління університетом: впровадження досвіду ЄС в країнах СНД» програми ЄС Темпус об’єднав зусилля університетів та міністерств освіти України, Республіки Молдова, Грузії, Республіки Білорусь та європейських партнерів щодо розробки сучасних моделей побудови інтегрованих систем управління університетами.

Метою підсумкової наради було розповсюдження результатів проекту серед академічної спільноти в Україні, надання рекомендацій для розбудови інтегрованої інформаційної системи управління університетом, представлення друкованих та електронних матеріалів щодо кращих практик вітчизняних і закордонних університетів.

Результати реалізації проекту в СумДУ представили проректор проректор з науково-педагогiчної роботи, міжнародної діяльності та технічного забезпечення Володимир Любчак, начальник відділу міжнародного співробітництва Костянтин Кириченко, начальник центру комп’ютерних технологій Андрій Півень.

Результатом проекту стало створення мережі центрів сучасних технологій інформаційного менеджменту в університетах-учасниках проекту та їх технічне і методичне оснащення. Центри використовуються для вивчення сучасних технологій розробки інтегрованих інформаційних систем управління та досвіту впровадження таких систем у вищих навчальних закладах Європи. Мережа центрів надає можливість подальшого розвитку цього напряму, підвищення кваліфікації адміністративного персоналу університетів та обміну досвідом.

28.07.2015 Представники СумДУ прочитали авторський цикл лекцій в Університеті Кобленц-Ландау (Німеччина)

Делегація Сумського державного університету взяла участь у координаційних зустрічах та тренінгах за проектами EU TEMPUS в Університеті Кобленц-Ландау (Німеччина), а саме TEMPUS INURE «Інтегрована інформаційна система управління університетом: впровадження досвіду ЄС в країнах СНД» та TEMPUS INARM «Кваліфікаційні рамки з напрямів «Інформатика» та «Менеджмент» згідно з Болонськими принципами».

Учасники обговорили виконання завдань проектів, надали звіти про конкретні результати роботи команд. За програмою проекту TEMPUS INURE сумською командою була презентована книга «Методологічні основи створення, впровадження та розвитку інтегрованої інформаційної системи управління». З цією роботою ознайомилися фахівці з Німеччини, Польщі, України , Білорусі, Молдови, Грузії.

У рамках літньої школи, участь у якій традиційно беруть науковці з провідних європейських університетів, представники СумДУ прослухали та прочитали лекції за тематикою інформаційного менеджменту та інформаційних технологій. Зокрема, Володимир Любчак, Вадим Лук’янихін , Андрій Півень  та Констянтин Кириченко розробили та прочитали авторський цикл лекцій за темою: «Розвиток людського капіталу в контексті компетентнісної освіти» для слухачів із університетів Німеччини, Греції, Польщі, Російської Федерації, Білорусі, Молдови, Грузії, Вірменії, Таджикистану та Киргизстану.

Більш детальна інформація доступна за посиланнями:

TEMPUS INURE «Інтегрована інформаційна система управління університетом: впровадження досвіду ЄС в країнах СНД» – http://www.inure.uni-koblenz.de/

TEMPUS INARM «Кваліфікаційні рамки з напрямів «Інформатика» та «Менеджмент» згідно з Болонськими принципами» – http://inarm.uni-koblenz.de/

Участь СумДУ в програмі ТЕМПУС – http://sumdu.edu.ua/ukr/international/office/85-international/vmz/1639.html

 

14.04.2015 Всеукраїнський науково-практичний семінар «Інтегрована інформаційна система управління університетом: типові рекомендації для ВНЗ України»

Сьогодні, 14 квітня 2015 року, в Дзеркальній залі Львівського національного університету імені Івана Франка розпочав роботу Всеукраїнський науково-практичний семінар «Інтегрована інформаційна система управління університетом: типові рекомендації для ВНЗ України».

Українські фахівці й експерти з Німеччини, Польщі, Білорусі, Молдови, Грузії беруть участь в обговоренні основних принципів побудови та проблем впровадження інтегрованої системи управління університетом для ВНЗ України.

З вітальним словом звернувся до учасників семінару Ректор Університету Володимир Мельник. Володимир Петрович зазначив, що в університетах зараз активно працюють над модернізацією системи вищої освіти. І головне в цьому процесі, на думку Ректора, – суспільна згода. «Сьогодні нам необхідно творити нову якість освітнього процесу та підготовки фахівців, нову систему управління всіма структурними елементами університету», – вважає професор Володимир Мельник.

Про цілі, основні результати та попередні підсумки проекту «INURE» програми ЄС ТЕМПУС розповів координатор проекту, професор Університету Кобленц-Ландау (Німеччина) Сергій Чернишенко.

Варто зазначити, що проект спрямований передусім на адаптацію сучасної європейської методики управління університетом в ЄС і заснований на використанні новітніх комп’ютерних та управлінських технологій. Одним із важливих аспектів реалізації проекту є розроблення та впровадження програмного забезпечення нового покоління для управління університетом на основі аналізу й обробки інформаційних потоків, пристосованих до існуючих систем управління в університетах-партнерах.

Про актуальність результатів проекту INURE для імплементації положень нового Закону України «Про вищу освіту» розповів проректор із науково-педагогiчної роботи Сумського державного університету В.О. Любчак. Начальник Центру інформаційних систем Сумського державного університету В.В. Хоменко представила модель і функціональну структуру інтегрованої інформаційної системи управління університетом та розповіла про взаємодію з інформаційними системами МОН України.

Представники Університету Марії Кюрі-Склодовської (Польща) та Технічного університету м. Кошице (Словаччина) розповіли про досвід країн ЄС на шляху впровадження та використання інтегрованих інформаційних систем управління університетом.

Результатами проекту для університетів країн СНД також поділились представники ВНЗ та Міністерств освіти і науки Білорусі, Молдови, Грузії. Так, про досвід впровадження автоматизованої інформаційної системи Білоруського державного університету йшлося у виступі начальника відділу прикладного програмного забезпечення Центру інформаційних технологій Білоруського державного університету Н. Новікової.

Із доповіддю на тему: «Автоматизація основних бізнес-процесів ВНЗ» виступив проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації Львівського національного університету імені Івана Франка Віталій Кухарський, який зосередив увагу на аспектах розвитку автоматизованих систем у сучасному університетському менеджменті.

У ході обговорення українські науковці наголосили на принципах побудови інтегрованої інформаційної системи управління університетом та розповіли про прикладне значення розробленої методології і поділилися досвідом практичних рішень проектування.

Додамо, що мета проекту «INURE» програми ЄС ТЕМПУС полягає в розробці та впровадженні комплексної, інтегрованої інформаційної системи управління в університетах України, Білорусії, Молдови, Грузії, заснованої на досвіді європейських університетів і на поточному стані країн-партнерів. та реалізувати ці завдання можливо шляхом формування нового стилю в організації потоків інформації; підготовки необхідного програмного забезпечення; створення необхідної матеріальної інфраструктури, а також навчання персоналу університетів роботі з даною інфраструктурою. Особливу увагу при вивченні методів управління університетами в країнах ЄС, на думку експертів, варто зосередити на використанні сучасних інформаційних систем у менеджменті.

17.10.2014 Учасники проекту на он-лайн зв’язку

15 жовтня та 17 жовтня в Сумському державному університеті на базі лабораторії сучасних інформаційних систем університетського менеджменту було організовано та проведено вебінари:

– можливості моделювання структури інтегрованої інформаційної системи управління університетом за допомогою технологій розроблених у Інституті телекомунікацій і глобального інформаційного простору (м. Київ), доповідач провідний науковий співробітник, к.т.н. Стрижак Олександр Євгенійович;

– узгодження розділів основної методичної розробки проекту «МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ, ВПРОВАДЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНТЕГРОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТОМ», доповідач – координатор проекту Сергій Вікторович Чернишенко, університет Кобленц-Ландау (Німеччина).

Зокрема розглядались питання моделювання та аналізу структури інтегрованої інформаційної системи СумДУ на відповідність європейським вимогам та можливісь дослідження інтегрованої інформаційної системи СумДУ за допомогою технології трансдисциплінарного онтологічного діалогу об’єктно-орієнтованих систем. У вебінарі також брали участь представники університету Кобленц-Ландау (Німеччина), Комратський державний університет (Молдова), Національний гірничий університет (Дніпропетровськ), Університет м. Кутаїсі (Грузія).

СумДУ є координатором проекту в Україні та адмініструє проведення он-лайн вебінарів усіх учасників. Нагадаємо що завдання проекту TEMPUS INURE полягає в тому, щоб впровадити і розвинути інтегровані інформаційні системи управління в університетах України, Білорусії, Молдови та Грузії, грунтуючись на європейському досвіді і досвіді інших університетів-партнерів. Проект передбачає інтеграцію нового програмного забезпечення для університетського менеджменту в існуючі в університетах-партнерах системи управління на основі аналізу потоків інформації. Детальніше дізнатись інформацію про проект та ознайомитись з розробленими матеріалами можна на офіційному сайті проекту – http://www.inure.uni-koblenz.de/.

20.06.2014 СумДУ надає більше можливостей для співпраці з ЄС

20 червня у Сумському державному університеті відкрився «Центр співробітництва з Європейським Союзом». Участь в урочистостях взяли ректор СумДУ Анатолій Васильєв, представники «Національного Темпус/Еразмус+ офісу» Олена Оржель та Жанна Таланова, представники Національного гірничого університету м. Дніпропетровськ, Хмельницького національного університету, Інституту телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України.
«Центр співробітництва з Європейським Союзом» акумулюватиме інформацію про програми та проекти ЄС, спрямовані на реформування системи вищої освіти. Також центр буде робочим «простором» для ініціативних груп, що працюють над проектами ЄС.
Представник «Національного Темпус/Еразмус+ офісу» Олена Оржель відзначила, що Сумський державний університет «на відмінно» співпрацює з Європейським Союзом. «Це один з небагатьох нестоличних університетів, який є лідером за кількістю та якістю реалізованих проектів Темпус і Еразмус Мундус. Ми завжди із задоволенням відвідуємо СумДУ, адже команда університету є надзвичайно ефективною. Ми бажаємо подальших успіхів Сумському державному університету і сподіваємось, що він буде провідником у економіку знань, яку будує ЄС і в напрямку якої розвивається Україна», – наголосила пані Олена.
Як відзначив ректор СумДУ Анатолій Васильєв, університет вже давно зробив вибір щодо руху в європейський науково-освітній простір і системними кроками нарощує своє співробітництво з ЄС. Наразі СумДУ виконує 13 масштабних міжнародних грантових проектів за програмами Європейської Комісії «Темпус», «Еразмус Мундус», «Європейська допомога Europe Aid» та «Молодь в дії». Також реалізуються близько 70 індивідуальних грантів з ЄС. Більше 150 викладачів та співробітників СумДУ працюють в робочих групах з виконання грантових проектів. Така співпраця сприяє розвитку матеріальної бази університету, забезпечує міжнародну мобільність професорсько-викладацького складу для підвищення кваліфікації у провідних європейських університетах.
Прикладом реалізації грантових програм стало відкриття в університеті 20 червня «Лабораторії сучасних інформаційних систем університетського менеджменту» за програмою «Темпус». Серед завдань лабораторії – аналіз методів і технологій побудови сучасних систем управління вишем, адаптація кращих європейських практик університетського менеджменту, розробка рекомендацій щодо ефективного використання сучасних інформаційних систем управління, проведення навчань і консультацій для працівників закладів освіти і науки.

28-30.10.2013 Кординаційна зустріч у Батумі (Грузія)

Робоча група проекту TEMPUS INURE прийняла участь у роботі кординаційної зустрічі у Державному Університеті імені Шота Руставелі (Батумі, Грузія).

Учасники звітували про розвиток проекту та виконання його завдань. Пройшло обговорення важливих питань:

– структура і зміст типових вимог до Інтегрованої Системі Університетського Менеджменту (ІСУМ),

– планування подальшої розробки та уточнення ІСУМ, що відповідає структурі типових вимог;

– обговорення способів і масштабів взаємодії університетів-партнерів і Міністерств;

– обговорення питань впровадження результатів проекту на рівні Міністерств;

– затвердження цілей і завдань, що стоять перед учасниками, дат проведення онлайн-нарад.

08.06.2013. СумДУ презентував концепцію інтегрованої інформаційної системи вишу учасникам програми TEMPUS

Протягом тижня – 1-7 липня – делегація Сумського державного університету взяла участь у робочих зустрічах і нарадах за проектами EU TEMPUS в Університеті Кобленц-Ландау (Німеччина). Зустріч проходила за напрямами TEMPUS INURE («Інтегрована інформаційна система управління університетом: впровадження досвіду ЄС в країнах СНД» та TEMPUS INARM («Кваліфікаційні рамки з напрямів «Інформатика» та «Менеджмент» згідно з Болонськими принципами»).
СумДУ на нарадах представляли проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та технічного забезпечення Володимир Любчак, начальник відділу міжнародного співробітництва Костянтин Кириченко, начальник Центру інформаційних систем Владислав Хоменко, начальник Центру комп’ютерних технологій Андрій Півень, доцент кафедри управління Вадим Лук’янихін та доцент кафедри математичного аналізу і методів оптимізації Наталія Мартинова.
Учасники обговорили стан виконання завдань проектів, надали звіти про конкретні результати роботи команд, визначили подальші плани, досягли домовленості про співробітництво та участь у нових грантових програмах.
У рамках закордонної поїздки представники СумДУ прослухали та прочитали лекції у Літній школі з тематик інформаційного менеджменту та інформаційних технологій, участь у якій традиційно беруть науковці з провідних європейських університетів.
Владислав Хоменко та Андрій Півень прочитали цикл лекцій для слухачів із університетів Німеччини, Австрії, Польщі, Російської Федерації, Білорусі, Молдови, Грузії, Вірменії з тем: «Інтегрована інформаційна система управління університетами» та «Можливості організації спільної роботи з документами та завданнями проекту на базі технологій «Cloud Computing»».
Матеріали Літньої школи доступні в електронній версії. Також бажаючі можуть долучитися до обговорення проекту TEMPUS INURE щодо розвитку інтегрованих інформаційних систем управління університетами у східноєвропейських країнах у відкритій групі.
04.06.2013. Науковці СумДУ розробили інтегровану інформаційну систему управління університетом у рамках проекту TEMPUS

4 червня на базі Сумського державного університету відбувся вебінар «Модель опису вимог до інтегрованої інформаційної системи управління університетом» за участю представників із України, Молдови, Грузії та Білорусі. Він проходив у рамках проекту програми TEMPUS «Інтегрована система управління університетом: досвід ЄС у пострадянських країнах» («Integrated University management system: EU experience on NIS countries’ ground» (INURE)).

До вебінару долучилися науковці Національного гірничого університету та Хмельницького національного університету (Україна), Комратського державного університету (Молдова), Державного університету ім. Шота Руставелі та Університету м. Кутаїсі (Грузія), Брестського державного університету ім. О.С.Пушкіна та Білоруського державного університету (Білорусь).

Вебінар став першим із серії інтерактивних заходів, які розпочинає СумДУ в рамках проекту INURE. Робочі групи Сумського державного університету, Національного гірничого університету та Комратського державного університету представили доповіді. Зокрема, начальник центру інформаційних систем СумДУ, завідувач лабораторії системного аналізу Владислав Хоменко зосередив увагу на перспективах створення інтегрованої інформаційної системи управління університетом у СумДУ. У ході дискусії учасники обговорили питання структури інтегрованої інформаційної системи, вимоги до неї, її прозорості для зовнішніх користувачів, захисту інформації тощо.

24.04.2013. Досвід країн Європи – для модернізації освіти в СумДУ

Представники Сумського державного університету взяли участь у координаційних зустрічах в рамках реалізації проектів Європейської Комісії Темпус. Вони відбулися на базі університету ім. Марії Кюрі-Склодовської в місті Люблін (Польща).

У рамках проекту «Інтегрована інформаційна система управління університетом: впровадження досвіду Євросоюзу у країнах СНД» (INURE) начальник відділу міжнародного співробітництва Костянтин Кириченко та начальник центру інформаційних систем Владислав Хоменко вивчали досвід країн ЄС у методах розробки та ефективного використання інтегрованих інформаційних систем управління. Разом із Сумським державним університетом до його реалізації долучилися вищі навчальні заклади, інші освітні установи та організації України, Франції, Нідерландів, Польщі, Грузії, Білорусі та Молдови.

В обговоренні основних напрямків діяльності, принципових етапів і заходів, спрямованих на досягнення поставлених завдань в рамках проекту «Східноєвропейська кваліфікаційна рамка з напрямів підготовки «інформатика» та «менеджмент»», взяв участь доцент кафедри управління СумДУ Вадим Лук’янихін. Координатором цього проекту є Університет Марії Кюрі-Склодовської (Польща), учасниками консорціуму – університети, освітні установи та організації України, Німеччини, Італії, Словаччини, Австрії, Росії та Вірменії.

Нагадаємо, що Сумський державний університет із 2005 року бере активну участь у програмах Темпус, метою яких є розвиток системи вищої освіти у країнах-партнерах, модернізації навчальних програм, а також створення умов для реалізації спільних науково-дослідних проектів.

13.11.2012 СумДУ розпочав роботу за проектом «INURE» програми Європейського Союзу TEMPUS

Відповідні робочі групи від кожного з університетів-партнерів офіційно розпочали працювати після стартової зустрічі в університеті-координаторі проекту – Університеті Кобленц-Ландау (Німеччина) – та координаційної зустрічі українських і молдовських колег у Києві.У Сумському державному університеті розпочато активну роботу за міжнародним проектом TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-SMGR «Інтегрована інформаційна система управління університетом: впровадження досвіду ЄС в країнах СНД».

На першій зустрічі проектна команда від СумДУ обговорила питання щодо цілей, завдань та планів дій на найближчий період. Наразі виконується детальний аналіз системи управління для подальшого порівняння з системами інших провідних університетів країн СНД та Європи. Крім того, розпочато роботу з накопичення бібліотеки корисних ресурсів за тематикою проекту, які будуть викладені у вільному доступі на сайті проекту. Також формуються групи викладачів і відповідних фахівців для підвищення кваліфікації та стажування в університетах імені Марії Кюрі-Склодовської (Польща) та Кобленц-Ландау (Німеччина)з подальшою розробкою навчальних курсів за тематикою проекту для інших співробітниківнавчального закладу.
Нагадаємо, що активна участь у проекті дозволить залучити кращі європейські досягнення для створення інтегрованих систем управління університетом, вдосконалити матеріально-технічну базу, сприятиме підвищенню кваліфікації фахівців та викладачів, що у підсумку забезпечить подальший сталий розвиток інформаційної системи управління СумДУ.

Scroll Up